Z informacji rpkom.pl wynika, że zapadła najprawdopodobniej pierwsza decyzja sądowa w sprawie wszczętej przez T-Mobile Polska, a dotyczącej ugody zawartej przez rząd z udziałowcami Sferii.

W miniony wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek T-Mobile Polska o udzielenie zabezpieczenia roszczenia przeciwko Skarbowi Państwa, Sferii i innym sygnatariuszom ugody z 16 lipca ub.r. wydał postanowienie, w którym:

* zakazał Skarbowi Państwa, Ministrowi Administracji i Cyfryzacji, Sferia, Bithell Holdings, Juvel, Delas Holdings oraz Jackowi Szymońskiemu, do dnia wniesienia powództwa oraz na czas trwania postępowania, wykonania tego postanowienia Ugody, zgodnie z którym Prezes UKE został zobowiązany do zmiany rezerwacji częstotliwości Sferii, a także

* zakazał Sferii wykorzystywania częstotliwości, zarezerwowanych na jej rzecz w decyzji prezes UKE z 27 grudnia. Jak wskazano, zakaz będzie obowiązywał do dnia wniesienia powództwa oraz na czas trwania postępowania, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Nie wiemy jeszcze, jak brzmi roszczenie T-Mobile Polska i czy w ciągu ostatnich dwóch dni właściwe powództwo zostało wniesione.