Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) opublikowało swoje stanowisko odnośnie opisywanego przez nas wczoraj orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (TK), który zanegował możliwość opierania mechanizmów realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na decyzjach zarządów województw.

Z analiz MRR wynika, po pierwsze, że zakwestionowane przez TK przepisy dotyczą samej tylko procedury odwoławczej. Jak zwraca uwagę resort, mimo jej zakwestionowania TK umocował ją na kolejne 18 miesięcy do czasu zakończenia obecnego okresu programowania finansowego (2007-2013).

MRR podaje jednak, że niezależnie od 18-miesięcznego terminu ważności zakwestionowanych przepisów podejmie kroki do wdrożenia rozwiązań prawnych, w pełni zgodnych z zasadami konstytucji RP.