Na Podkarpaciu podpisano dziś umowę o dofinansowanie projektu regionalnej sieci szerokopasmowej. Kontrakt na dofinansowanie „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” podpisali Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz Mirosław Karapyta, marszałek Województwa Podkarpackiego. Budżet projektu, to 296 mln zł z czego 207 mln zł to dofinansowanie z Brukseli.

Projekt zakłada budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej, która umożliwi lokalnym operatorom telekomunikacyjnym oferowanie usług w sieciach dostępowych przyłączanych do lokalnych punktów dystrybucyjnych sieci regionalnej. Na Podkarpaciu powstanie 214 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych i ułożone zostanie 2045 km światłowodów.

To czwarty kontrakt o dofinansowanie w ramach programu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Wcześniej analogiczne umowy podpisali marszałkowie województw: Warmińsko-Mazurskiego, Lubelskiego i Świętokrzyskiego. Do podpisania pozostał jeszcze kontrakt na Podlasiu, gdzie ma powstać 178 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych, a położonych zostanie 1882 km światłowodów. Budżet całego projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” realizowanego w pięciu wschodnich regionach kraju wynosi 300 mln euro. Oparty jest głównie na środkach europejskich.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ok. 255 mln euro. Wkład własny samorządów województw to ok. 45 mln euro. Jest to obecnie największy projekt telekomunikacyjny finansowany ze środków Unii Europejskiej. W efekcie jego realizacji 90 proc. mieszkańców makroregionu i 100 proc. przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych będzie mogło korzystać z dostępu do internetu.