Wczoraj do [b]Telekomunikacji Polskiej[/b] wpłynęło pismo z warszawskiego Sadu Okręgowego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie roszczeń[b] Danish Polish Tocommunications Group (DPTG)[/b], która domaga się od narodowego operatora 1,57 mld zł.

Duńczycy domagają się stwierdzenie wykonalności wyroku wiedeńskiego trybunału arbitrażowego, który zasądził tę kwotę na rzecz DPTG 24. sierpnia. Spór DPTG – TP dotyczy wynagrodzenia za opóźnione płatności i odsetki związane z umową sprzed 19 lat, dotyczącą budowy światłowodowej linii między[b] Pocztą Polską Telegraf i Telefon[/b] oraz [b]PHZ Elektrim[/b] a [b]DPTG[/b]. Wartość dostaw, za jakie DPTG nie otrzymała od TP zapłaty, to ok. 17 mln euro. Do 2006 r. Duńczycy otrzymali od TP już ok. 84 mln euro.

TP zapowiedziała wcześniej, że jeśli DPTG będzie do magac się stwierdzenia wykonalności wyroku wiedeńskiego trybunału (którego nasz narodowy operator nie uznał), to wniesie o odmowę stwierdzenia tej decyzji. TP będzie mogła zwrócić się w tej sprawie do sądu okręgowego, apelacyjnego i Sądu Najwyższego.