Realizacją zadań Europejskiej Agendy Cyfrowej powinno się zająć państwo, które powinno przejąć pasywną infrastrukturę stacjonarną, wywłaszczyć dotychczasowych przedsiębiorców. Za słusznym odszkodowaniem – mówił na ostatnim posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji poseł Platfromy Obywatelskiej Antoni Mężydło. Posiedzenie relacjonuje Telepolis, według którego słowa posła oznaczają, że projekt nacjonalizajci sieci stacjonarnych zyskał polityczne zaplecze.

Mężydło przedstawił tę koncepcję podczas obrad Komisji Administracji i Cyfryzacji, która rozpatrywała informację o trendach konsolidacyjnych na polskim rynku telekomunikacyjnym w kontekście realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej i dalszych inwestycji w sieci nowej generacji.

Według Mężydły Polska nie ma szans na realizację zadań wyznaczonych przez Europejską Agendę Cyfrową i nie pomoże w tym żadna konsolidacja. A to m.in. dlatego, że bardzo nieudolnie realizujemy plan budowy ze środków unijnych szerokopasmowego Internetu. Kwotę 1,5 mld euro, co stanowi 6/7 całości środków finansowych, rozdysponowano pomiędzy samorządy. One realizują taką koncepcję rozdrobnienia dzielnicowego sieci szerokopasmowych. Nie jest to satysfakcjonujące – uważa posel Platformy Obywatelskiej.

– Powołanie narodowego operatora infrastrukturalnego, wydaje mi się bardzo sensownym rozwiązaniem. (…) Proponuję nowe sensowne rozwiązanie, które ułatwi powstanie szerokopasmowej sieci Internetu, tej wymaganej przez Europejską Agendę Cyfrową i pozwoli wykorzystać środki europejskie, które są w tej chwili bardzo zagrożone. Jeżeli taką sieć miałby budować prywatny biznes to wiadomo, że według różnych analiz, musiałby zainwestować od 7 do 12 mld zł. Takie są prognozy. Nie wierzę, że są podmioty na rynku polskim, które byłyby skłonne wyłożyć taką kwotę na inwestycje infrastrukturalne. Z pewnością jest to obowiązek państwa. PIR, czyli Polskie Inwestycje Rozwojowe, właśnie po to powstały. Wywłaszczenie w celach społecznych jest zgodne z konstytucją, oczywiście za słusznym odszkodowaniem – mówił Antonii Mężydło.