p>Dzisiaj Komisja Infrastruktura wysłuchała sprawozdania podkomisji do spraw ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych (tzw. [link=index.php?option=com_content&view=article&id=568%3Asejm-specustawa-trafia-do-speckomisji&catid=2%3Anewsy&Itemid=1]megaustawy[/link]). Komisja przyjęła ją jednomyślnie 29 głosami (bez głosów wstrzymujących się). Przyjętych zostało 15 z 16 zgłoszonych przez podkomisję poprawek. Przepadł tylko postulat dotyczący rozliczeń pomiędzy inwestorem telekomunikacyjnym, budującym kanalizację teletechniczną, nie będącym zarządcą dróg a zarządcą dróg. Teraz projekt ustawy przejdzie drugie czytanie w Komisji Infrastruktury. Ta może ją przyjąć i skierować do prac plenarnych parlamentu. Branża telekomunikacyjna liczy, że projekt ustawy zostanie przyjęty w kwietniu br.