Huawei wygrał kontrakt na dostawę sprzętu i budowę sieci w technologii CDMA dla Polkomtela – podał serwis GSMonLine. Polkomtel jest właścicielem firmy Nordisk, która dysponuje częstotliwościami w zakresie 420 MHz, na której uruchomiła około 100 stacji bazowych. Sieć Nordisku zbudował konkurent Huaweia – ZTE, który również starał się o kontrakt dla Polkomtela.

Polkomtel nabył Nordisk za 12 mln zł w sierpniu 2009 r. Od tej pory spółka nie chce zdradzić, jakie są jej plany co do tej częstotliwości. Czy zamierza wzorem PTK Centertel uruchomić usługi telekomunikacyjne CDMA (zwłaszcza dostępu do internetu), na terenach słabo zurbanizowanych, czy też może posłużyć się tą siecią w ofercie dla MSWiA na system łączności specjalnej dla służb ratowniczych i porządku publicznego, o czym również mówi się na rynku.

{loadposition artrek}