Australijski rząd chce wymóc na narodowym operatorze separację pionu usług hurtowych od pionu sprzedaży detalicznej w zamian za przyznanie nowych częstotliwości radiowych. Australijski rząd liczy, że to ultimatum spowoduje, że Telstra zdecyduje się na separację dobrowolnie i przeprowadzi ja samodzielnie. Porozumienie w tej sprawie między operatorem o władzami centralnymi miałoby być zawarte do końca tego roku. W tym roku przychody Telstry z usług w sieci mobilnej przekroczyło przychody z sieci stacjonarnej (Telstra jest operatorem zasiedziałym). Nowe częstotliwości pozwoliłyby operatorowi na zwiększenie pojemności sieci. Telstra świadczy usługi w ogólnokrajowej sieci 3G na częstotliwości 850 MHz oraz na eksploatowanych razem z Hutchisonem częstotliwościach 2100 MHz. Sieć GSM Telstary standardowo wykorzystuje częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz.