Do 12 lutego firmy i organizacje zainteresowane uczestniczeniem w debacie w sprawie zmian w ustawie o radiofonii i telewizji (narzuconej nowymi przepisami unijnymi), mogą zgłaszać uwagi do sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Po nowelizacji ustawa po raz pierwszy obejmie tzw. mediowe usługi na żądanie (także w internecie). Operatorzy VoD będą np. musieli stosować zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp do niepowołanych treści małoletnim oraz zacząć promować twórczość europejską – co najmniej 15 proc. ich katalogów będą musiały stanowić audycje europejskie. Alternatywnie będą mogli przeznaczyć na produkcje lub zakup praw do audycji europejskich przynajmniej 10 proc. swoich wydatków programmingowych za poprzedni rok. Szczegółowe zasady realizacji tego obowiązku zawierać będzie rozporządzenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydane na podstawie znowelizowanej ustawy.

Ustawa jest nowelizowana w przyspieszonym tempie. Tzw. dyrektywa audiowizualna, do której trzeba ją dostosować obowiązuje od grudnia 2007 r. i zaimplementowało ją już większość państw Unii Europejskiej. Komisja Europejska wystosowała do Polski w tej sprawie tzw. uzasadnioną opinię, po której może nałożyć na Polskę karę.