Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek Otwartych Mazowieckich Sieci Szerokopasmowych o zwolnienie z opłaty 5 mln zł, jaki spółka musi wnieść, jeżeli zamierza kontynuować przed Urzędem Zamówień Publicznych procedurę odwoławczą od wyników przetargu na budowę mazowieckiej sieci szerokopasmowej, jaką spółka przegrała z konsorcjum firm pod przewodem koreańskiej KT Corporation.

OMSS, spółka zależna Hawe, twierdzi, że konkurencyjna oferta była w istocie niezgodna ze specyfikacją warunków zamówienia, a przez to miała zaniżoną wartość. Spółka odwołała się od wyników przetargu, ale aby kontynuować spór musiałaby wyasygnować 5 mln zł.

– Decyzję o ewentualnym wniesieniu pełnej opłaty i kontynuowaniu procesu przed Sądem Okręgowym podejmiemy wspólnie z naszymi partnerami, którymi są Alcatel-Lucent oraz TP Teltech. Jeśli zdecydujemy się na taki krok, to będzie to również równoznaczne z rozłożeniem między partnerów kosztów postępowania, w tym zabezpieczenia skargi. Nadal stoimy na stanowisku, że oferta konsorcjum KT Corporation jest niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – mówi Krzysztof Witoń, prezes zarządu Hawe.

W przypadku przegranej kwota złożona tytułem zabezpieczenia skargi przepada na rzecz skarbu państwa.