W lutym operator zaraportował uaktywnienie 13,2 tys. nowych linii szerokopasmowych. Z tego 88 proc. powstała w wyniku modernizacji (zwiększania pojemności) sieci. Większości nowych linii TP udostępniła dzięki budowie nowych węzłów dostępowych oraz dokładaniu kart aboneneckich do urządzeń DSLAM. Łącznie w okresie styczeń-luty TP uzyskała 89 proc. nowych linii dzięki rozbudowie pojemności sieci. Budowa „kompletnych nowych linii”, dała operatorowi w tym czasie niespełna 3 tys. nowych aktywacji na 27 tys. wszystkich.

Zgodnie z zasadami porozumienia TP zobowiązała się do budowy 479 tys. „kompletnych nowych linii” (m.in. podłączanie budynków do węzłów telekomunikayjnych, likwidacja urządzeń PCM oraz linii radiowych) oraz modernizacji 721 tys. linii (skracanie pętli abonenckiej, budową nowych węzłów dostępowych, doposażanie DSLAM). Operator nie osiągnął jeszcze pełnego konsensusu z Urzędem na temat definicji i klasyfikacji poszczególnych działań inwestycyjnych, o czym można [link=http://www.uke.gov.pl/uke/redir.jsp?place=galleryStats&id=27771]przeczytać w ostatnim raporcie[/link].