[b]Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej[/b] oddalił apelację niemieckiego operatora narodowego od kary ponad 12 mln euro, jaką nałożyła nań [b]Komisja Europejska[/b] za ograniczenia konkurencji rynkowej. Komisja oskarżyła DT, że dyktował swoim konkurentom wyższe ceny za usługi hurtowe, niż ceny odpowiadających im usług detalicznych.

Operator bronił się, argumentując, że jego działania były już analizowane przez niemiecki urząd regulacyjny [b]BundesNetzAgentur[/b], jak również, że od czasu obowiązywania kwestionowanych cenników hurtowych (1998-2003) struktura jego cen zmieniła się. DT wyczerpało już drogę odwoławczą.

Zbliżone postępowanie, rozpoczęte przeszukaniem biur w 2008 r., toczy się wobec [b]Telekomunikacji Polskiej[/b]. W ubiegłym miesiącu polski operator narodowy przedstawiał przed [b]Urzędem ds. Konkurencji[/b] (ang. [i]Directorate General for Competition[/i]) w oficjalnym wysłuchaniu swoje racji. Głównym punktem, jaki rozważa Urząd są kłopoty z obsługą przez operatorów alternatywnych klientów usług dostępowych na liniach BSA z początku 2008 r., jak również powiązane problemy z dostępnością informacji o sieci TP, jakości obsługi klientów-operatorów itp.