Osiem firm i konsorcjów złożyło oferty w ogłoszonym przez Marszałkowski Urząd Województwa Dolnośląskiego przetargu na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej – podała Polska Agencja Prasowa. W przedsięwzięciu, którego całkowita wartość szacowana jest na 342 mln zł (228 mln zł zamówienia podstawowego plus 50 proc. zamówień dodatkowych) udział chcą wziąć:

Urząd Wojewódzki chce zaprosić do składania ofert maksymalnie ośmiu wykonawców. Każdy z nich musi się wykazać doświadczeniem w realizacji inwestycji w pasie linii kolejowej, ponieważ infrastruktura ma być prowadzone w tzw. pasie wywłaszczenia terenów kolejowych lub na terenach bezpośrednio sąsiadujących z budynkami znajdującymi się w gestii administracji publicznej.

Zwycięzcy przetargu zaprojektują kompletną infrastrukturą, a wybudują jej pasywną część. Zamawiający przewiduje konieczność wybudowania ok. 1,7 tys. km sieci światłowodowej z czego ponad 700 w warstwie szkieletowej, a ok. 1 tys. w warstwie dystrybucyjnej. Ruch agregowany będzie w 83 węzłach sieci.

Projekt realizowany będzie ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i jest w trakcie notyfikacji w Komisji Europejskiej.