Konsultacje oferty SOR TP: UKE proponuje silne obniżenie cen hurtowego dostępu

Publikacja: 09.12.2013 17:55

Również dziś Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczęła konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany oferty ramowej w zakresie usług hurtowego dostępu do sieci TP.

Projekt decyzji obejmuje zmiany „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” (tzw. oferta SOR). Zmiany dotyczyć maja:

– rynku świadczenia usług hurtowego (fizycznego) dostępu do infrastruktury sieciowej (w tym dostępu dzielonego lub w pełni uwolnionego) w stałej lokalizacji oraz

– rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego.

Projekt decyzji obejmuje ponadto zmianę oferty SOR poprzez wprowadzenie dodatkowych opcji „up to 10 Mb/s” dla usługi BSA.

Jak podał UKE, proponowane w projekcie zmiany mają na celu m.in. zapewnienie rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, maksymalnych korzyści dla użytkowników końcowych oraz promocję nowoczesnych usług telekomunikacyjnych.

„Przedstawione w ofercie SOR zmiany mają charakter prokonkurencyjny i mają na celu zapewnienie niedyskryminujących warunków korzystania z infrastruktury TP” – czytamy.

Głównymi zmianami w konsultowanym projekcie oferty SOR są:

* zapewnienie dostępu do infrastruktury światłowodowej TP, w tym warunkowego dostępu do Lokalnej Pętli Światłowodowej TP,

* umożliwienie dostępu do hurtowych usług dostępu szerokopasmowego na poziomie MSAN/OLT, Ethernet oraz innych równoważnych poziomach dostępu w przypadku usług świadczonych w oparciu o infrastrukturę i technologię światłowodową,

* zapewnienie dostępu do usługi typu backhaul,

* określenie warunków świadczenia przez TP opcji „up to 10 Mb/s”,

* zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej TP w zakresie słupów TP, wież TP, masztów TP i powierzchni TP

* ustalenie opłat za nowo wprowadzone usługi: opłaty za  lokalną pętlę światłowodową, opłaty za usługę backhaul (dosył),opłaty za usługi transmisji świadczone w oparciu o poziom dostępu Ethernet;

* zmiana (obniżenie opłat) za usługi transmisji świadczone w oparciu o dotychczasowe poziomy dostępu do sieci szerokopasmowej tj. poziom ATM, IP Zarządzany i IP Niezarzadzany;

* ustalenie opłat za usługi dostępu do infrastruktury technicznej TP w zakresie wież TP, masztów TP, słupów TP i powierzchni TP.

Opłaty za usługi wprowadzone w projekcie decyzji zatwierdzającej ofertę SOR stanowią istotną zmianę w stosunku do opłat funkcjonujących w obowiązującej ofercie.

Ceny, jakie proponuje UKE są od 30 proc. do 81 proc. niższe. w porównaniu z zawartymi w dotychczasowej ofercie SOR.

Ceny można znaleźć tutaj.

Również dziś Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczęła konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany oferty ramowej w zakresie usług hurtowego dostępu do sieci TP.

Projekt decyzji obejmuje zmiany „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” (tzw. oferta SOR). Zmiany dotyczyć maja:

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów