O prawie 0,5 proc. wzrosły przychody, jakie wygenerował dla budżetu państwa Urząd Komunikacji Elektronicznej – wynika z opublikowanych dzisiaj przez UKE informacji. Plan przychodów Urzędu zrealizowany został z nieznacznym naddatkiem i zamknął się sumą 567 mln zł. Opłaty z tytułu działania na rynku telekomunikacyjne i różnych na nim aktywności wnosi ok. 4,5 tys. operatorów.

Z tego blisko połowa – 253 mln zł – to opłaty za prawa do dysponowania częstotliwościami radiowymi przez operatorów sieci radiowych oraz użytkowników radiolinii. 179 mln zł przypadło na opłaty koncesyjne z różnych okresów, za egzekwowanie których także odpowiada UKE. 76 mln zł przypadło na opłaty za korzystanie z zakresów numeracyjnych.

Dla porównania budżet UKE w 2010 r. wynosił prawie 85 mln zł.