Według NSN i Nokia udany test wyznacza kamień milowy w rozwoju LTE, w szczególności w kontekście usług oferowanych na terenach słabo zurbanizowanych. Do testu użyto produkowanych przez NSN stacji bazowych Flexi Multiradio Base Stations.