Zarząd Województwa Małopolskiego szuka nowych udziałowców do spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS), by podwyższyć jej kapitał. Celem spółki budowa sieci regionalnej w woj. małopolskim.

MSS i Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosiły publiczne zaproszenie do negocjacji w tej sprawie. Zainteresowane firmy mogą się zgłaszać do 12 grudnia.

Projekt MSS przewiduje powstanie regionalnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej klasy operatorskiej o długości ponad 3 tysięcy km oraz zawierającej blisko 500 węzłów telekomunikacyjnych różnego szczebla.

Małopolska Sieć Szerokopasmowa, której koszt szacowany jest na blisko 200 mln zł, to jedna z priorytetowych inwestycji tej kadencji samorządu w woj. małopolskim. Na jej realizację władze regionu przeznaczyły – w trybie pozakonkursowym – pieniądze unijne wpisując projekt na Indykatywną Listę Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. By przyspieszyć realizację tej inwestycji zarząd województwa w sierpniu tego roku powołał spółkę, która zajmie się wybudowaniem małopolskiej sieci szerokopasmowej. Jej prezesem został Sławomir Kopeć.