Najważniejszy dylemat, o który rozbijały się w ubiegłym tygodniu rozmowy operatora z urzędem, czyli zobowiązania inwestycyjne TP zostały ustalone. Te zobowiązania – ich dokładna wartość nie jest jeszcze znana – mają symboliczny wymiar budowy przez TP 1 miliona szerokopasmowych linii o przepływności co najmniej 6 Mb/s do 2012 r. Początkowo TP proponowała 1 mln nowych linii o przepływności 2 Mb/s, ale ostatecznie przystała na oczekiwania urzędu.

TP i UKE nie zdecydowały się na wyjazdową konferencję w Serocku. Strony opracowują treść porozumienia samodzielnie. Dzisiaj z UKE do TP ma wyjść propozycja ostatecznego kształtu tej ugody. Tak jak pisaliśmy wcześniej jest duża szansa na formalne sfinalizowanie tego porozumienia 20 października.