Narodowy Bank Polski ogłosił przetarg otwarty na modernizacja sieci strukturalnej i serwerowni. Wykonawca kontraktu będzie też odpowiedzialny za późniejszy serwis sieci (przez cztery lata).

Projekt obejmuje m.in. wykonanie okablowania w Punktach Styków Operatorskich (PSO), uzupełnienie infrastruktury w Centralnym Węźle Telekomunikacyjnym (CWT) oraz w pomieszczeniach dla dealerów operacji zagranicznych (Dealing Room) i serwerowniach. Prace modernizacyjne wykonywane i odbierane będą etapami (będzie ich łącznie 35) w taki sposób, żeby nie zakłócić ciągłości funkcjonowania banku centralnego.

NBP zarezerwował na inwestycję 10,11 mln zł netto. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 4 listopada.