Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poinformowało, że Komitet Rady Ministrów do Spraw Europejskich przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ma za zadanie przede wszystkim implementację znowelizowanego pakietu dyrektyw telekomunikacyjnych.

Teraz projekt trafi pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.