Wciąż brakuje kilku aktów wykonawczych do obowiązującej od lipca br. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawy). To ważne dokumenty, ponieważ dotyczą m.in. procesu inwentaryzacji zasobów sieciowych w Polsce i budynkowych instalacji telekomunikacyjnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zostało przygotowane przez resort pod koniec września. W ubiegłym tygodniu zostało przyjęte przez Komitet Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, ale musi poczekać jeszcze na akceptację Rady Ministrów. Teoretycznie powinien wejść w życie 17 stycznia 2011 r., czyli wtedy, kiedy kończy się założone w megaustawie vacatio legis dla zapisu o przeprowadzeniu inwentaryzacji.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określi m.in. w jaką instalację telekomunikacyjną winien być wyposażony budynek mieszkalny. Ten akt wykonawczy był do tej pory przygotowywany przez resort infrastruktury. Jak informuje Małgorzata Olszewska, dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury, na początku grudnia akt trafi „do dalszych uzgodnień”. Przy czym to rozporządzenie musi zostać wydane w ciągu 18 miesięcy od wejście w życie megaustawy, czyli nawet do początku 2012 r.

Planowane jest również, ale jeszcze nie rozpoczęta, nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Ten akt określi zasady lokowania kanałów technologicznych przy nowych inwestycjach drogowych.