Play o planie UKE dla pasma 5G: propozycja oderwana od rzeczywistości

Publikacja: 05.09.2018 15:00

Play o planie UKE dla pasma 5G: propozycja oderwana od rzeczywistości

Foto: ROL

Urząd Komunikacji Elektronicznej nadal nie podsumował konsultacji zaprezentowanego planu wobec częstotliwości dla sieci 5G. Część opinii, już opisywaliśmy. Były to głównie stanowiska izb zrzeszających operatorów.

Teraz Rpkom.pl uzyskał dostęp do stanowiska P4, operatora sieci Play w tej kwestii. Jest ono bardzo krytyczne, podobnie jak ocena prezesa Netii, Andrzeja Abramczuka, opisywana przez „Parkiet” tutaj.

„Zdaniem P4 strategia prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowi najdalej idącą w historii dotychczasowej regulacji rynku telekomunikacyjnego ingerencję w prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych – obecnych dysponentów rezerwacji częstotliwości” – czytamy na wstępie dokumentu przesłanego w ramach konsultacji przez telekom należący do Play Communications.

W ten sposób Play kontestuje plan Marcina Cichego, prezesa UKE aby w ramach tzw. refarmingu pasm 3400-3600 MHz oraz 3600-3800 MHz nie przedłużać posiadaczom pasma rezerwacji i nie wydawać pozwoleń radiowych.

„W opinii spółki niektóre z planowanych przez Prezesa UKE w strategii zmian (to jest niewydawanie nowych pozwoleń i rezerwacji, planowane odmowy przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres) są działaniami zbędnymi i nieproporcjonalnymi do planowanych celów” – czytamy.

O ile P4 zgadza się z ogólnymi celami działań regulatora, ukierunkowanymi na zapewnienie efektywnego i zharmonizowanego z innymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej dostępu do zasobów częstotliwości dla 5G, o tyle uważa, że „propozycja Prezesa UKE zdaje się być zupełnie oderwana zarówno od obecnej sytuacji na krajowym rynku telekomunikacyjnym, jak i od realiów konkurencyjnych”.

Według P4, dokument zdaje się w całości pomijać ekonomiczny (inny niż nawiązujący do potencjalnych przychodów Skarbu Państwa) i konkurencyjny aspekt zasobów, jakimi dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych są rezerwacje częstotliwości radiowych.

Zdaniem operatora, strategia zawiera optymalne podejście do regulacji, ale w przypadku tzw. greenfield approach, czyli w sytuacji, gdyby dystrybucja zasobów między wszystkich obecnych i potencjalnych konkurentów była jednolita, a tak nie jest.

Opisana w Strategii działania Prezesa UKE planowana odmowa dokonywania rezerwacji na kolejny okres stanowi jawne naruszenie praw nabytych obecnych dysponentów rezerwacji częstotliwości – uważa operator.

Zdaniem Play, przekonanie, że UKE przedłuży rezerwację na kolejny okres, ma wpływ na wycenę tego aktywa: o wiele mniejszą wartość ekonomiczną ma rezerwacja na pięć lat niż rezerwacja na pięć lat plus na kolejne piętnaście – pisze telekom, opatrując uwagę przypisem. W przypisie tym stawia „naturalne pytanie”, o „sposób wyliczenia rekompensaty, jaką reprezentowany przez prezesa UKE Skarb Państwa powinien uiścić przedsiębiorcom (bądź ich udziałowcom krajowym lub zagranicznym) z tytułu odmowy dokonania rezerwacji na kolejny okres”.

Według operatora sieci Play, proponowana przez Prezesa UKE zmiana zasad w trakcie obowiązywania rezerwacji częstotliwości podważa zaufanie rynku do administracji.

Poza tym telekom zgłasza także preferencje rozwiązań w przypadku gdyby UKE jednak pominęło protesty.

Pośrednio opowiada się jednak za jednoczesnym rozdysponowaniem pasma 3400 -3600 oraz 3600-3800 MHz, a gdyby jednak tak nie było – za mechanizmem pozwalającym pozyskiwanie pasma sąsiadującego z już posiadanym. Chciałby też poznać plany UKE jak najwcześniej.

„Niezależne rozdysponowanie pasm 3400-3600 MHz oraz 3600-3800 MHz w różnych okresach może bowiem pociągać za sobą niepełną skuteczność zamierzonego procesu – przykładowo w ramach 200 MHz częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz możliwe byłoby wydzielenie zaledwie dwóch rezerwacji o optymalnej szerokości 100 MHz albo pięciu rezerwacji po 40 MHz” – pisze bowiem.

Według operatora alternatywy te „nie wydają się zadowalające” z powodów konkurencyjności i technologicznych (tłumaczy, że istniejący sprzęt abonencki obsługuje szerokości pasma 100 MHz i 80 MHz, brak jest sprzętu posiadającego zdolność obsługi 40 MHz).

W razie stopniowego rozdysponowania pasm, należy mieć na uwadze, aby pozwoliło ono dysponentom rezerwacji na realne poszerzenie zakresu uzyskanego w pierwszej „turze” selekcji (tj. 3600-3800 MHz) w ramach drugiej „tury” (3400-3600 MHz), tj. możliwość uzyskania przyległości rezerwacji dokonywanych w różnym czasie.

„P4 postuluje zatem, aby Prezes UKE odstąpił od planu odmowy dokonywania rezerwacji częstotliwości objętych Strategią na kolejny okres i wskazał moment wejścia Strategii w życie z wyprzedzeniem pozwalającym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zweryfikowanie długofalowych planów strategicznych”.

Telekom zdaje się opowiadać przeciwko budowie jednej sieci. Przynajmniej na początkowym etapie jej rozwoju.

„Ze względu na poziom rozwoju sieci u poszczególnych operatorów, preferowany jest model budowy wielu sieci 5G. Tego typu podejście pozwoli przetestować różne usługi przewidziane do wdrożenia przez systemy 5G w zależności od nastawienia i polityki rozwoju każdego z operatorów. Aby wykorzystać synergię z istniejącymi instalacjami i czerpać korzyści z wczesnego uruchomienia systemu w wersji non-stand-alone, pilotaże 5G powinny wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, co z pewnością przyspieszy przeprowadzenie testów i końcowe wdrożenie usług, a jednocześnie położy podwaliny pod kolejne wersje architektury sieci” – czytamy.

P4 zaproponował też sposób przydziału częstotliwości dla 5G. Propozycję tę przedstawia poniższa tabelka:

Urząd Komunikacji Elektronicznej nadal nie podsumował konsultacji zaprezentowanego planu wobec częstotliwości dla sieci 5G. Część opinii, już opisywaliśmy. Były to głównie stanowiska izb zrzeszających operatorów.

Teraz Rpkom.pl uzyskał dostęp do stanowiska P4, operatora sieci Play w tej kwestii. Jest ono bardzo krytyczne, podobnie jak ocena prezesa Netii, Andrzeja Abramczuka, opisywana przez „Parkiet” tutaj.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu