Jak poinformowała serwis rpkom.pl Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, UKE zmienił decyzję rezerwacyjną dla spółki Info-TV-FM, która wygrała przetarg na częstotliwości umożliwiające świadczenie usług telewizji mobilnej. Decyzja zapadła na wniosek spółki.

Z decyzji została wykreślona technologia DVB-H – jak tłumaczy UKE, by możliwe było zastosowanie innych rozwiązań, np. takich jak DMB (Digital Media Broadcasting). W decyzji pojawił się zapis nautralny, jednak bez zmiany zobowiązań – liczba nadawanych programów (16) pozostała bez zmian.

Anna Streżyńska nie wyklucza kolejnych zmian decyzji, w tym takich, które dopuszczą sprzedaż detaliczną mobilnej telewizji przez Info-TV-FM. – Jeżeli chodzi o zawartość programową spółka nadal jest tylko hurtownikiem. Nie wolno jej świadczyć usług telewizji mobilnej w detalu. Jednak jeśli stosunek partnerów rynkowych się nie zmieni i nadal będą oceniać usługę jako nieopłacalną w obecnej formule, nie wykluczam zmiany i dopuszczenia sprzedaży detalicznej – poinformowała prezes UKE.

[i]współpraca Łukasz Dec[/i]