Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego opublikował ogłoszenie o zamówieniu na  utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w ramach realizacji projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap”.

Projekt zakłada utworzenie szkieletowej sieci światłowodowej (wraz z 5 węzłami szkieletowymi) i dystrybucyjnej na wybranym obszarze Województwa Łódzkiego (w  powiatach: opoczyńskim, radomszczańskim, pajęczańskim, wieluńskim, wieruszowskim), a także przygotowanie infrastruktury aktywnej umożliwiającej lub znacznie ułatwiającej lokalnym operatorom doprowadzenie sieci dostępowych i usług szerokopasmowych do odbiorców końcowych, tj. 8 węzłów dystrybucyjnych. ŁRST zostanie przygotowana tak, aby po utworzeniu warstwy dystrybucyjnej zapewniać możliwość podłączenia w sposób niedyskryminujący każdemu z przedsiębiorców telekomunikacyjnych (operatorów ostatniej mili).

Wartość projektu to ponad 25,8 mln zł,  z czego dofiansowanie unijne to blisko 18 mln zł.

Zainteresowani mają czas na składanie ofert do 27 lutego 2014 r. Wykonawca będzie miał czas na zrealizowanie projektu do września 2015.