Gmina – Miasto Płock wybrała ofertę Polkomtela w przetargu na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych.

Umowa obowiązywała będzie od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2017 r. Obejmuje dostawę (do 600 sztuk) fabrycznie nowych urządzeń (aparatów telefonii komórkowej, modemów GSM oraz tabletów (bez sim-locka, z fabrycznymi akcesoriami) oraz stosownej ilości kart SIM.

Płoccy samorządowcy będą płacić po 0,07 zł za minutę połączenia do wszystkich sieci. Tyle samo będzie też kosztował ich każdy wysłany SMS. Będą też płacić 43,05 zł za pakiet internetowy 3 GB. Pakiet 7GB będzie kosztował 55,35 zł a 15GB już 79,95 zł.

Mimo że przetarg miał charakter otwarty Polkomtel jako jedyny złożył w nim ofertę. Jej wartość to 1,42 mln zł.