Z przeprowadzonego przez Komisję Europejską badania wynika, że Wi-Fi w Europie cieszy się ogromnym powodzeniem, a tendencja ta ma się utrzymać. 71 proc. ogółu danych przesyłanych za pośrednictwem sieci bezprzewodowych w UE w 2012 r. trafiła do smartfonów i tabletów przy użyciu Wi-Fi, a wskaźnik ten może wzrosnąć do 78 proc. w roku 2016.

Dlatego też KE zaleca zwiększenie zakresu dostępnego widma w całej UE, aby zaspokoić to rosnące zapotrzebowanie na Wi-Fi oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych  przy uruchomianiu tego typu sieci w miejscach publicznych.

– Wi-Fi odniosło ogromny sukces i wszystkim przynosi korzyści. Dołożę wszelkich starań, aby Komisja Europejska przyczyniła się do rozpowszechnienia korzystania z Wi-Fi dzięki zwiększeniu zakresu dostępnego widma i ograniczeniu regulacji – mowi Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej .

KE podkreśla, że choć sieci 3G i 4G są niezbędne, by zapewnić możliwość pełnego korzystania z dobrodziejstw mobilnego internetu, to koszty zakupu praw do widma na potrzeby obsługi tych sieci są obecnie wysokie i konsumenci ponoszą znaczne koszty korzystania z tych sieci (na przykład podczas roamingu). Dodatkowo same sieci w wielu częściach Europy są już przeciążone ze względu na brak dostępnego widma.