Komisja Europejska opublikowała dzisiaj informację o wystosowaniu dodatkowych pytań pod adresem niemieckiego regulatora rynku telekomunikacyjnego (BNetzA) odnośnie projektu decyzji regulacyjnej na rynku łączy dzierżawionych, o przepustowości powyżej 155 Mb/s, będących zakończeniami linii.

BNetzA planował zobowiązanie Deutsche Telekom do zapewnienia tych łączy ze stawkami regulowanymi  określonymi na podstawie kosztowej. KE tymczasem rozpoczęła tzw. drugą fazę decyzji konsolidacyjnej tej decyzji, domagając się dodatkowych wyjaśnień, czy proponowany środek regulacyjny jest faktycznie „adekwatny i proporcjonalny”.

Komisja zauważyła, że jeszcze w ubiegłym roku, notyfikując decyzję stwierdzająca pozycję SMP Deutsche Telekom na rynku linii dzierżawionych 2-155 Mb/s, niemiecki regulator stwierdził, że segment powyżej 155 Mb/s w krótkiej perspektywie winien stać się konkurencyjny. W ciągu kilku miesięcy zmienił jednak stanowisko w sprawie.