Rada nadzorcza zadecydowała o kilku zmianach w zarządzie narodowego operatora. Jako wiceprezes do spraw strategii i marketingu dołączył do niego Vincent Lobry, który wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Marketingu rynku masowego (usługi stacjonarne i Telefonia Komórkowa) we France Telecom. Jego kompetencje obejmą m.in. obszar, którym wcześniej zarządzał Richard Shearer, który z przyczyn osobistych złożył rezygnację.

Drugim wiceprezesem TP został Piotr Muszyński, dotychczasowy członek zarządu, który nadal będzie odpowiadał za sprawy operacyjny, w tym nadzorował hurtową ofertę Telekomunikacji Polskiej. Ze stanowiska w zarządzie zrezygnował natomiast Mariusz Gaca, który jednak został powołany na stanowisko prezesa zarządu PTK Centertel, operatora sieci Orange. Zastąpił tym samym Grażynę Piotrowską-Oliwę, która ta funkcję sprawowała od 2007 r. Mariusz Gaca będzie również pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego Grupy TP ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów.