Konferencja KIKE: 30 proc. nowych dotacji dla małych operatorów, 70 proc. dla wszystkich?

Publikacja: 25.04.2013 14:25

– Uzgodniony został wstępny konsensus pomiędzy operatorami, co do możliwości alokacji środków unijnych na inwestycje telekomunikacyjne w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 – powiedział podczas trwającej w Ossie konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Piotr Marciniak, jeden z działaczy tej izby.

Wedle jego słów propozycja miałaby polegać na alokowaniu środków na trzy poddziałania. Jedno związane z inwestycjami na obszarach trwale nieatrakcyjnych komercyjnie, na których o dotację mógłby się starać każdy, dopuszczalna byłaby każda technologia dostępowa, a minimalnym wymaganiem byłoby zapewnienie dostępu 2 Mb/s. Na to działanie mogłoby być alokowane 10-20 proc. (szacunkowo ok. 300-800 mln zł) wszystkich środków, jakie w kolejnej perspektywie finansowej mogą być dostępne na inwestycje sieciowe.

Około 20-30 proc. (szacunkowo: 500 mln – 1,2 mld zł) środków miało by być dostępnych tylko dla małych i średnich operatorów (na zasadzie kontynuacji programu POIG 8.4), a oni z kolei mieliby budować sieć zgodną co najmniej ze standardem NGA. Za technologie optyczne i dostęp o parametrach od 100 Mb/s wnioskodawcy otrzymywaliby w konkursach dodatkowe punkty. Wartość tych projektów miałaby oscylować w widełkach od 250 tys. zł do 3 -5 mln zł.

Reszta środków – 30-50 proc. (szacunkowo: 1-2 mld zł) – dystrybuowana byłaby pomiędzy dowolnego typu podmioty, ale one z kolei miałyby się zobowiązać do budowy sieci optycznych o dosyć dużym zasięgu, ponieważ wartość projektów miałaby się zaczynać od 5-10 mln zł.

Według Piotra Marciniaka pomysł byl dyskutowany w grupie mniejszych i większych operatorów, m.in. Netii. Oficjalnego stanowiska nie zajęła na razie Telekomunikacja Polska. W obecnej dyskusji mówi się o dotowaniu nie tylko budowy nowych sieci, ale także o modernizacji już stniejących do standardu NGA. KIKE, które reprezentuje Piotr Marciniak, reprezentuje interesy małych operatorów telekomunikacyjnych.

Wedle informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kolejnej perspektywie finansowej dotacje mają być skierowane przede wszystkim na budowę (modernizację?) sieci dostępowych przez samych przedsięiorców telekomunikacyjnych.

rpkom.pl jest partnerem medialnym XII Konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu