Sto rodzin z terenu gminy Suchy Las w woj. wielkopolskim na pięć lat bezpłatnie otrzymało sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostęp do Internetu w ramach projektu 8.3 POIG (walka z wykluczniem cyfrowym).

Gmina oprócz notebooków dla grupy wykluczonych cyfrowo zakupiła 10 komputerów stacjonarnych. Pięć z nich zostało przekazanych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, a konkretnie do Domu Osiedlowego w Biedrusku, dwa do Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie, oraz trzy do Biblioteki Publicznej w Chludowie

Koszt realizowanego projektu to 1,3 mln zł, przy czym 85 proc. tej kwoty (1, 105 mln zł) pochodzi ze środków UE, natomiast 15 proc. (195 tys. zł) z budżetu gminy.