Ofcom, brytyjski regulator rynku telekomunikacyjnego i medialnego, rozpoczął konsultacje na temat zagospodarowania pasma 694-790 MHz, na którym dzisiaj nadawany jest sygnał telewizyjny. Ofcom poddaje pod rozwagę możliwość przesunięcia cyfrowej radiodyfuzji na niższe zakresy częstotliwościowe (600 MHz), aby zwolnić pasmo 700 MHz na potrzeby mobilnej transmisji danych, która konsumuje coraz większe zasoby.

Ofcom zwraca uwagę, że zakres 700 MHz jest szczególnie atrakcyjny dla telekomunikacji, ponieważ już dzisiaj stanowi standardowe pasmo dla LTE w Stanach Zjednoczonych i będzie wykorzystywany do tych samych celów w krajach Azji oraz w Australii i Nowej Zelandii, co oznacza szeroką ofertę zestandaryzowanego sprzętu dla tego zakresu. Ostatnia konferencja radiokomunikacyjna dopuściła możliwość prac nad wykorzystaniem pasma 700 MHz dla sieci telekomunikacyjnych także w Europie.

Jednocześnie Ofcom nie przwiduje, aby potrzeby sieci telekomunikacyjnych mogły być zrealizowane kosztem radiodyfuzji cyfrowej. Stąd zdaniem Ofcom potrzeba i możliwość alokowania zasobów dla DVB-T w zakresie 600 MHz tak, aby przynajmniej zachować obecną ofertę cyfrowej telewizji naziemnej w Wielkiej Brytanii.