Telekomunikacja należala do grupy  najlepiej opłacanych branż w 2012 roku.  Według przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak badania, mediana wynagrodzeń w branży telekomunikacyjnej wyniosła w 2012 roku 5 800 zł.

Przy czym jedna czwarta pracowników otrzymywała jednak pensje poniżej 3 500 zl, a płace kolejnych 25 proc.  przekroczyły wartość 9 600 zł.

Raport zwraca też uwagę na duże róźnice w zarobkach oferowanych przez firmy z różnych regionów Polski. Najwyższy poziom wynagrodzeń odnotowano w takich województwach jak mazowieckie, dolnośląskie oraz pomorskie. Mediana płac ukształtowała się tam odpowiednio na poziomie 7 700 zł, 5 500 zł oraz 5 200 zł. Zdecydowanie niższe zarobki w branży telekomunikacyjnej odnotowano natomiast w województwie lubelskim (2 850 zł) oraz zachodniopomorskim (3 600 zł).

Innym czynnikiem różnicującym poziom wynagrodzeń w branży telekomunikacyjnej był także całkowity staż pracy zatrudnionych. Mediana płac osób z 2-3 letnim doświadczeniem wyniosła 5 500 zł . Dla porównania osoby z 11-15 letnim stażem mogły liczyć na wynagrodzenie o średnio 2 000 zł wyższe.