Jak wynika z dokumentów złożonych przez Apple w amerykańskiej Securities and Exchange Commission, udział iPhone w przychodach firmy (Apple włąśnie zakończyło swój rok fiskalny), mierzony w wartości sprzedaży netto, w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększył się z 5,7 do 18,5 proc. W roku fiskalnym 2008 wartość netto sprzedaży iPhone wyniosła 1,84 mld dol. W 2009 r. było to już 6,75 mld dol. dol. W tym samym czasie wartośc netto sprzedazy komputerów Mac zmniejszyła się z 14,27 do 13,78 mld dol. (37,7 proc. przychodów firmy), a sprzedaż iPodów spadła z 9,15 do 8 mld dol. (22,1 proc. sprzedaży).