Przychody z reklam w kanale ATM Rozrywka TV w pierwszym półroczu 2015r. wyniosły 10,4 mln zł, czyli o 2,8 proc. więcej niż rok wcześniej. – W związku z nieco większymi nakładami na kontent programowy, głównie poprzez zakup licencji do zagranicznych produkcji, segment nadawania odnotował niższe zyski w I półroczu 2015 roku w porównaniu do I półrocza 2014 roku – podaje ATM Grupa. Wynik operacyjny z jej segmentu nadawanie obniżył się o 40 proc. do 373 tys. zł, a netto spadł o 29 proc. do 288 tys. zł. – ATM Rozrywka utrzymuje dobre wyniki oglądalności. Oglądalność stacji ATM Rozrywka w pierwszym półroczu 2015 wyniosła w grupie komercyjnej (16-49 lat) 0,83 proc., przy średniej widowni (widzowie w wieku powyżej 4 lat) 47,5 tys. W analogicznym okresie 2014 roku stacja w tej samej grupie docelowej odnotowała wynik 0.81 proc., przy średniej widowni 45,5 tys. osób. W zasięgu naziemnej telewizji cyfrowej w grupie widzów w wieku 16-49 lat w pierwszym półroczu 2015 roku ATM Rozrywka zanotowała 2,15 proc. udziału. W pierwszym półroczu 2014 roku było to 2,36 proc.

Do segmentu nadawanie ATM Grupy wliczają się także nadające naziemnie lokalnie spółki Telewizja Dolnośląska Sp. z o.o. i Telewizja Dolnośląska Echo Sp. z o.o. W I półroczu 2015 roku odnotowały niewielkie straty. W dniu 17 lipca 2015r. zapadłą decyzja o tym, by rozwiązać spółkę Telewizja Dolnośląska Sp. z o.o. w drodze postępowania likwidacyjnego.

Także w lipcu ATM Grupa zyskała nadzieję na powrót do startych stawek koncesyjnych. – W dniu 10 lipca 2015r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 lipca 2014r. o podwyższeniu o 2 612,4 tys. PLN opłaty za zmianę koncesji udzielonej Spółce ATM Grupa S.A. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego „ATM Rozrywka TV”. Wyrok nie jest prawomocny – podaje spółka. Podwyżka opłaty koncesyjnej niekorzystnie odbiła się na wynikach grupy.