Sąd Rejonowy Katowice-Wschód X Wydział Gospodarczy 11 maja oddalił pięć wniosków o ogłoszenie upadłości spółki Milmex Systemy Komputerowej – dowiedział się rpkom.pl.

Z ustnej informacji przekazanej nam przez pracownice sądu wynika, że przyczyną decyzji był brak majątku na prowadzenie postępowania upadłościowego.

Wśród podmiotów domagających się od sosnowieckiej firmy należnych pieniędzy są zarówno pracownicy, jak i instytucje finansujące jej działalność.

Spółka uważa, że przekazując administratorowi zastawu częstotliwości radiowe wywiązała się z zobowiązań wobec obligatariuszy. Nie ma w tej sprawie jednomyślności, ponieważ częstotliwości nie można w łatwy sposób spieniężyć. Według naszych informacji obligatariusze podejmują takie próby.

Sprawą Milmeksu, który budował sieć szerokopasmowego Internetu przy wsparciu środków UE zajmuje się katowicka prokuratura.