Międzynarodowe Targi Łódzkie powierzyły Telekomunikacji Polskiej budowę platformy informatycznej Wirtualne Targi. Wartość kontraktu wynosi 2 mln zł netto i pokrywa się w 100 proc. z budżetem przygotowanym przez MTŁ. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.

TP zdobyły zlecenie (procedura miała charakter przyspieszony i ograniczony, narodowy operator jako jedyny złożył ofertę) na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie platformy informatycznej o roboczej nazwie Wirtualne Targi.

Rozwiązanie, jak oczekuje zamawiający, ma się składać się z elementów oprogramowania i sprzętu i być „kompletnym, zintegrowanym systemem informatycznym do obsługi wirtualnej rzeczywistych imprez targowych przed, w trakcie ich trwania oraz przez pewien czas po ich zakończeniu, jako wartość dodana dla wystawców MTŁ”.