Podczas debaty na temat technologii LTE podczas XIII Sympozjum Telekomunikacji i Mediów przedstawiciele operatorów wyrażali swe wątpliwości co wykorzystania mechanizmu aukcji przy rozdzielaniu pasma 800 MHz, co planuje UKE.

W ich opinii ciągle jest wiele kwestii niejasnych w tym zakresie.  – Trochę zadziwia pośpiech w jakim regulator, chce wprowadzić to rozwiązanie – mówił Cezary Albrecht, dyrektor działu regulacji w Polskiej Telefonii Cyfrowej. Podkreślał, że rozdzielenie częstotliwości w oparciu o mechanizm aukcji powinno opierać się na solidnym fundamencie prawnym i dobrze przetestowanym rozwiązaniu technologicznym.

Wątpliwości wyraził także Andrzej Abramczuk z Rady Nadzorczej NFI Midas. – Zupełnie nie wiemy, jaki będzie zastosowany system aukcyjny, czy będzie to rodzima produkcja czy wykorzystywane wcześniej zagranicą. Warto brać przykład na, ze szwedzki regulatora ,które swe działania wyczerpująco obwieszcza z długiem wyprzedzeniem – stwierdził Abramczuk.