Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji opublikowała stanowisko organizacji Digital Europe opracowane w ramach publicznych konsultacji wspólnego rynku elektronicznych usług audiowizualnych, jakie ogłosiła Komisja Europejska (Green Paper on the online distribution of audiovisual works in the European Union: opportunities and challenges towards a digital single market).

– Zachęcamy Komisje Europejską do przeanalizowania możliwości utworzenia centralnej organizacja zarządzania prawami autorskimi  (ang.central online clearinghouse), jaką przedstawiono już w Wielkiej Brytanii i innych krajach – podała w swoim stanowisku organizacja, traktując to posunięcie, jako środek do likwidacji jednej z podstawowych barier rozwoju usług medialnych online: fragmentacji i niejednolitość zasad zarządzania prawami autorskimi. – Internet w zupełnie szczególny sposób nie uznaje granic państwowych. Globalna harmonizacja zasad jest więc kluczowym czynnikiem. W jak najwyższym stopniu należy dążyć do ograniczenia krajowych lub regionalnych różnic w polityce licencyjnej – pisze DE w innym miejscu swojego stanowiska.

Według Digital Europe ujednolicenie i uproszczenie zasad licencjonowania jest – w największej ogólności – zasadniczym czynnikiem rozwoju rynku mediów dostępnych przez internet.

Digital Europe jest organizacją zrzeszającą przede wszystkim producentów elektroniki konsumenckiej (w tym telefonów komórkowych) oraz dostawców technologii. W Polsce organizacja ma wsparcie PIIT i Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.