Operator sieci Plus wszedł w finalną fazę negocjacji dostawy radiolinii do sieci teletransmisyjnej przenoszącej ruch z nadajników operatora. W wyniku przetargu do realizacji kontraktu zostały na zasadzie ramowej umowy wybrane dwie firmy: Ericsson i NEC.

Teraz Polkomtel negocjuje podział całego zamówienia pomiędzy tych dwóch dostawców, co może oznaczać dalszą obniżkę cen w stosunku do warunków ramowych.

Wedle naszych informacji wartość zamówienia opiewa na ok. 100 mln zł, choć na starcie przetargu była szacowana dwukrotnie wyżej.