[b]Urząd Komunikacji Elektronicznej[/b] udostępnił[link=http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=6442&layout=2&page=text] protokół[/link] badania technicznego satelitarnego dostępu do sieci, jaki prowadzono między 8 grudnia 2010 r. a 15 lutego 2011 r. Testowano zestaw komercyjny, przeznaczony dla jednego gospodarstwa domowego. UKE nie ujawnił, do jakiego operatora należał zestaw – [b]SES Astra[/b] czy [b]Eutelsat[/b].

Wyniki testu UKE są zachęcające, choć zauważalnym problemem są czasy odpowiedzi popularnych portali takich jak YouTube.com, Allegro.pl, czy TVP.pl. Najwyższe z nich przekraczały zbliżały się do 6 sekund, przy czym udawało się rejestrować czasy odpowiedzi poniżej 1 sekundy. Średnie czasy dostępu użytkowników do serwerów i stron internetowych za pośrednictwem łącza internetowego nie przekraczają 1 sekundy, przy czym w stacjonarnych sieciach IP jest to mniej niż 100 ms.

Odsetek nieudanych odpowiedzi (nieskuteczność dostępów) nie przekroczył 0,3 proc (przy akceptowalnym przez UKE na poziomie 0,5 proc.). Maksymalne prędkość strumienia danych w obu kierunkach wynosiła 3,28 Mb/s, przy czym na ruch przychodzący przypadało 3,18 Mb/s.

Za pośrednictwem łącza satelitarnego można realizować połączenia VoIP, choć nie zawsze z zachowaniem standardów UKE. Według niego średni wskaźnik jakości usługi głosowej MOS (Mean Opinion Score) dla testowanego dostępu to od 3,8 do 4,2, przy w sieciach stacjonarnych wyniki nie są wyższe niż 4. UKE zwrócił uwagę, że średnie opóźnienia pakietów głosowych (one way delay) przekraczają 300 ms, czyli maksymalną akceptowalną wartość. Zmiany opóźnienia (jitter) mieszczą się w normie (średnio 35 ms).