Konsorcjum z udziałem Daewoo i Asseco złożyło korzystnieszą cenowo ofertę niż Hawe z partnerami w  przetargu na budowy sieci szerokopasmowej województwa mazowieckiego.

Oferta konsorcium KT Corporation, Daewoo International Corporation, Asseco Poland, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych, Biatel Telekomunikacja, Biatel BIT, KBTO opiewa na około 458 mln zł brutto, podczas gdy cena zaporoponowana przez OMSS (Otwarte Mazowieckie Sieci Szerokopasmowe, ktore tworzą Hawe, Alcatel-Lucent Polska oraz  TP Teltech ) okazała się trochę wyższa od budżetu zmawiającego, który wynosi 475 mln zł brutto.

Nie znaczy to jednak, że Daewoo i Asseco są już wyzciezcami przetargu, gdyż cena nie jest jedynym kryterium oceny. Kryterium oceny ofert to bowiem cena (65 proc.) oraz inne kryteria ekonomiczne i jakościowe (35 proc.).

Przedmiotem postępowania proowadzonego przez Agencję rozwoju Mazowsza jest wybór partnera prywatnego do realizacji, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, pasywnej i aktywnej sieci szerokopasmowej (w technologii światłowodowej) na terenie województwa mazowieckiego. W wyniku realizacji projektu minimum 90 proc. ludności Mazowsza ma mieć możliwość podłączenia do internetu. Projekt zakłada budowę 3 680 km tras światłowodowych, 42 węzłów szkieletowych, 308 węzłów dystrybucyjnych i 4 technicznych oraz wybudowanie sieci dostępowej NGA (FTTB) w 33 miejscowościach.