Komisja Europejska [link=http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/poland/registered_notifications/pl20101105&vm=detailed&sb=Title]zarejestrowała notyfikację[/link] projektów decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie określenia stawek terminacyjnych na hurtowym rynku SMS.

Przypomnijmy, że polski regulator – w przeciwieństwie do terminacji głosowej – chce ustalić stawki na rynku SMS na równym poziomie 0,05 zł netto we wszystkich infrastrukturalnych sieciach mobilnych.

– Stawka 0,05 zł za zakończenie SMS ustalona została w oparciu analizę tzw. średnich efektywnych cen detalicznych wysyłania wiadomości SMS z sieci ruchomych . Tzw. średnie efektywne ceny detaliczne skalkulowane, jako iloraz całościowego przychodu przez wolumen usługi, uwzględniają całość przychodów detalicznych uzyskanych przez operatora z jej świadczenia – podał metodologię kalkulacji urząd.

W ubiegłym roku operatorzy komórkowi toczyli negocjacje na temat dobrowolnej redukcji stawek hurtowych za SMS z 0,14-0,15 zł netto na 0,10 zł netto. Nie zakończyły się one porozumieniem. Na rynek z procedura regulacyjną wkroczył UKE. Hurtowy rynek SMS nie podlegał do tej pory w Polsce regulacjom.