Ponad 45 tys. miejscowości znalazło się na liście opublikowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jako kwalifikujące się do dofinansowania w ramach działania 8.4 PO IG (budowa sieci ostatniej mili) po zmianie kryteriów.

Są to miejscowości, w których poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s wynosi nie więcej niż 30 proc. Zmiana kryteriów spowodowała, że pula miejscowości, w których operatorzy mogą strać się od dofinansowanie znacznie się zwiększyła. Według poprzednich kryteriów i list „białych plam” sporządzanych przez marszałków województw takich miejscowości był o 29 tys. Jednak na poprzednie listy nie uwzględniały w ogóle 10 tys. miejscowości w Polsce.

Nowa lista będzie brana przez WWPE przy ocenie wniosków w najbliższym konkursie 8.4 POIG, który rozpocznie się 17 października 2011 roku

Listę miejscowości kwalifikujących się do dofinansowania w ramach Działania 8.4 PO IG można znaleźć na stronie UKE.