20 listopada rada nadzorcza Polkomtela powołała na stanowisko członka zarządu Tomasza Zadrogę – poinformowało biuro prasowe telekomu. Nie wiadomo jeszcze oficjalnie, za jakie obszary działania spółki będzie odpowiedzialny. Formalny rozdział obowiązków ma zostać dokonany podczas najbliższego posiedzenia zarządu.

Zadroga kierował Polską Grupą Energetyczną (PGE), gdy Zygmunt Solorz-Żak odkupił akcje operatora sieci Plus od tej i kilku innych firm z udziałem Skarbu Państwa i brytyjskiego Vodafone.

Nowy członek zarządu sieci Plus ukończył międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Pracował m.in. dla Inter Cars, IC Development&Finance, Grupie ABB, Papyrus Polska (Grupa Stora Enso), czy Adidas Poland.Prezesem PGE był w latach 2008-2011. Zastąpił go na tym stanowisku Krzysztof Kilian, który wcześniej odszedł z zarządu Polkomtela.