Komisja Etyki Reklamy działająca przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy orzekła 29 lipca br., że internetowa reklama P4, operatora sieci Play zawierająca hasło „LTE bez limitu” naruszyła normy Kodeksu Etyki Reklamy.

Klient telekomu, który poskarżył się Związkowi podniósł, że operator wprowadza w błąd, ponieważ w rzeczywistości limitu transfer danych mobilnego internetu oraz że „po cichu” zmniejszył limit z 200 GB do 100 GB.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną m.in. z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”. P4 wnosił o oddalenie skargi.