Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zaprezentowała dzisiaj wyniki badania ankietowego na przedstawicielach sztabów wyborczych głównych ugrupowań politycznych naszego kraju na temat wagi w ich programach wyborczych kwestii związanych z rynkiem teleinformatycznym.

– Jednym ze znamiennych wyników, jest fakt spadku w priorytetach kwestii obniżki cen usług dostępu do internetu. Partie polityczne wciąż zwracają uwagę na ten aspekt, ale jego waga się obniża. Być może oznacza to rosnące zrozumienie dla potrzeby inwestycji w nowoczesna infrastrukturę teleinformatyczną – interpretował wyniki Michał Jaworski, wiceprezes PIIT.

Wyniki ankiety są istotne dla rynku telekomunikacyjnego w jeszcze jednym punkcie: wszystkie ugrupowania polityczne popierają wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych w edukacji, a więc i projekty zaopatrzenia wszystkich uczniów w komputery. To dobry prognostyk dla wysuniętego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu konwersji opłat za licencje UMTS m.in. na fundusz subsydiów do komputerów uczniowskich (na marginesie trzeba dodać, że wedle prezesa PIIT Wacława Iszkowskiego projekt ten utknął na dyskusjach między MI a Ministerstwem Edukacji Narodowej).

– Społeczeństwo informacyjne, przemysł informatyczny i innowacyjność nie są polską drogą w przyszłość – podsumował swoje badanie pesymistycznie PIIT.

Materiały z prezentacji ankiety Cyfrowy Portret Ugrupowań Politycznych 2011