Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że ITI Neovision naruszył zbiorowe interesy konsumentów podczas wprowadzania oferty połączonych platform „n” i Cyfry +. Za to spółka została ukaraną kwotą 11 mln zł. Dzisiejsza decyzja dotyczy tylko jednego z partnerów platformy nC+ i tylko grupy dawnych klientów „n”.

UOKiK podkreślił przede wszystkim fakt jednostronnego wypowiedzenia umów przez ITI Neovision, niewłaściwy sposób przekazania informacji o zmianie oferty oraz zbyt krótki czas na akceptację bądź odrzucenie nowej umowy.

UOKiK nakazał operatorowi umożliwienie abonentom, którzy rozwiązali umowy, jak i tym, którzy zdecydowali się na nowe, ponowne ich podpisanie na starych zasadach. Operator nie komentuje na razie decyzji UOKiK do czasu „zapoznania się z decyzją”.

Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nałożeniu kary na ITI Neovision