– Wszystkie największe europejskie banki pracują nad projektem prywatyzacji Polkomtela, któremu towarzyszyć będzie największe od kilku lat finansowanie – wynika z analizy opracowanej przez dziennikarzy agencji Thomson Reuters. Z zebranych przez nich opinii wynika, że przy cenie operatora sieci Plus na poziomie 4,5 mld euro finansowanie długiem sięgnie ok. 3 mld euro.

Ponieważ polski rynek finansowy może dostarczyć tylko część środków niezbędnych nabywcom na sfinansowanie transakcji konieczne będzie uruchomienie środków w walutach obcych (euro, być może także dolarach), co przełoży się na wzmocnienie kursu złotego.

Z drugiej strony zaangażować się w projekt w Polsce będą skłonne tylko te zagraniczne instytucje finansowe, których zasady inwestycyjne pozwalają na zaakceptowanie aktualnego ratingu kredytowego Polski.