Takie prognozy rynku mobilnej reklamy opublikowała dzisiaj firma badawcza [b]Informa Telecoms&Media[/b]. Wedle jej analityków w 2015 r. wartość tego rynku wyniesie 24 mld dolarów rocznie. Dzisiaj rozwijają ją głównie dwaj gracze: [b]Google[/b] i [b]Apple[/b]. Informa twierdzi, że na rosnącym rynku mobilnej reklamy udział operatorów będzie malał (choć będą rosnąć ich przychody) z 26 proc. w tym roku do 20 proc. w 2015. Zdaniem firmy badawczej operatorzy winni myśleć raczej o współpracy z wyspecjalizowanymi w sprzedaży reklamy i technologii reklamowej podmiotami, niż budować dla reklamodawców kompletną ofertę we własnym zakresie.

Z ofertą taką eksperymentują dzisiaj wszystkie duże grupy telekomunikacyjne. W Polsce ofertę taką ma [b]Orange[/b], czy [b]Plus[/b]. Na ofercie reklamowej po części opiera się strategia rynkowa należącej do [b]Polkomtela[/b] marki pre-paid [b]36.6[/b]. Z drugiej jednak strony porażką skończyła się próba utworzenia na brytyjskim rynku operatora czerpiącego przychody głównie z rynku reklamowego ([b]Blyk[/b]).