Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi serię spotkań z operatorami telekomunikacyjnymi dotyczącymi nowych koncepcji regulacyjnych na rynku szerokopasmowego dostępu, o których pisaliśmy w tej informacji. UKE spotkał się na razie z Telekomunikacją Polską i Netią.

Celem urzędu jest stymulacja budowy optycznych sieci dostępowych w Polsce. Wedle wstępnie zarysowanej koncepcji, która – co podkreśla urząd – znajduje się dopiero w fazie konsultacji z operatorami, UKE chciałby wydzielić właściwy rynek dostępowy o prędkościach od 80 Mb/s (realnie: rynek FTTB/FTTH), na którym z podstawowych produktów hurtowych w sieci Telekomunikacji Polskiej dostępna byłaby tylko kanalizacja teletechniczna (a nie byłoby np. żadnej formy BSA). Na rynku niższych prędkości (realnie: na sieci miedzianej TP) obowiązywałby nadal aktualny reżim regulacyjny i odstąpiono by od planów jego złagodzenia.

UKE liczy, że w ten sposób zachęci TP do szybszej budowy optycznych sieci dostępowych. UKE argumentuje, że plany złagodzenia regulacji na sieci miedzianej oparte były na ograniczonych danych rynkowych. Inwentaryzacja wykazała, że udziały TP w lokalnych rynkach dostępowych są wyższe, niż się wcześniej wydawało, co zmusza urząd do zmiany koncepcji regulacyjnej.

Na razie reakcja obu operatorów jest negatywna, ponieważ Netia co do zasady sprzeciwia się liberalizacji zasad regulacyjnych (także na sieci FTTH/FTTB), TP natomiast oczekuje liberalizacji dalej idącej (także sieci miedzianej, na które dziś jest głównym polem walki konkurencyjnej).

Operatorzy wskazują również na takie problemy, jak: